Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page

Gebruik van deze website

Welkom op onze website. Als u verder gaat met het bladeren door en gebruiken van deze website, dan gaat u akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met ons privacybeleid uw relatie met Lyca Mobile, wat betreft deze website, regelen. Gebruik onze website niet als u het niet eens bent met een deel van deze voorwaarden.

De term Lyca Mobile of “wij” of “ons” of “onze” verwijzen naar de eigenaar van de website waarvan het geregistreerde kantoor is gevestigd te Lycamobile Belgium BV , België (registratienummer bedrijf 0797.315.848). De term “u” of “uw” verwijst naar de gebruiker of bezoeker van onze website Lycamobile B.V.

Het gebruik van deze website is onderhevig aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

De inhoud van de pagina’s van deze website is uitsluitend bedoeld voor uw algemene informatie en gebruik. De inhoud is onderhevig aan wijzigingen zonder melding.
Er wordt alles aan gedaan om deze website in de lucht en soepel werkend te houden. We accepteren echter geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn voor deze website vanwege technische problemen.
Verder strekken wij, of een derde partij, geen garantie wat betreft de accuratesse, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de aanwezige of op de website aangeboden materialen voor een bepaald doel. U erkent dat deze informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kan bevatten en we sluiten nadrukkelijk aansprakelijkheid uit voor deze onnauwkeurigheden of fouten voor zover dit wettelijk toegestaan is.
Uw gebruik van informatie of materialen op deze website is geheel naar eigen risico, we zijn hier niet aansprakelijk voor. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te garanderen dat producten, diensten of informatie die beschikbaar is op deze website voldoet aan uw specifieke behoeften.
Deze website bevat materiaal dat ons eigendom is of waar we toestemming voor gekregen hebben. Dit materiaal bevat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk en de grafische afbeeldingen. Kopiëren is verboden anders dan volgens een auteursrechtmededeling, die onderdeel uitmaakt van deze voorwaarden.
Alle handelsmerken die in deze website gekopieerd zijn, en die niet het eigendom zijn van ons of waar we toestemming voor hebben, worden op de website erkend.
Onbevoegd gebruik van deze website kan leiden tot een claim voor schade en/of een strafrechtelijke overtreding.
Deze website kan soms koppelingen naar andere websites bevatten. Deze koppelingen zijn er voor uw gemak en verstrekken verdere informatie. Ze geven niet aan dat we de website(s) onderschrijven. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gekoppelde website(s).
Uw gebruik van deze website, en een geschil dat ontstaat als gevolg van het gebruik van de website, valt onder de Belgische wetgeving.