Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden beschrijven de rechten en verplichtingen van Lycamobile Belgium BV en haar Klanten wat betreft het leveren, de prestaties en het gebruik van de Producten en Diensten.
1. DEFINITIES

1. DEFINITIES

1.1 Beleid betreffende acceptabel gebruik: Het beleid, dat het gebruik van de producten en diensten door een klant, voorgeschreven door Lyca Mobile of de telecommunicatie provider of een netwerk dat toegang tot de diensten verstrekt, regelt. Het beleid betreffende acceptabel gebruik wordt in onderstaande clausule 5 beschreven.

1.2 Account: De geregistreerde mobiele telefoon account of geactiveerd door een klant die Lyca Mobile gebruikt voor het verstrekken van de producten en diensten en die het gebruik van de producten en diensten door een klant opslaat.

1.3 Overeenkomst: Deze algemene voorwaarden, het privacybeleid en de gebruikershandleiding die bij de SIM-kaart geleverd worden, en de kosten, inclusief mogelijke speciale aanbiedingen. De klant ontvangt, leest en accepteert de overeenkomst voorafgaand aan het registreren of activeren van een account. De overeenkomst treedt in werking zodra een klant een account registreert of activeert, gebruik maakt van onze opwaardeerdiensten of gebruik maakt van onze diensten, om het even welke als eerste plaatsvindt.

1.4 Kosten: De van kracht zijnde tarieven, van tijd tot tijd, voor het gebruik van de diensten, incl
usief mogelijke verbindingskosten en speciale aanbiedingen. De huidige tarieven zijn beschikbaar op www.lycamobile.be/tariffs.

1.5 Klant: Een persoon, bedrijf of partnerschap dat een account bij Lyca Mobile registreert of activeert. In deze algemene voorwaarden wordt soms naar een klant verwezen als “u” of “uw”.

1.6 Afdeling klantenservice: De afdeling van Lyca Mobile waarmee u contact kunt opnemen betreffende vragen over de producten of diensten. U kunt op verschillende manieren contact opnemen met de afdeling klantenservice:

  • gratis bellen naar 1976 via een Lyca Mobile Account
  • bellen naar 080049811 vanaf een andere telefoon
  • bezoeken van de website van Lyca Mobile op https://www.lycamobile.be
  • versturen van een email naar de afdeling klantenservice op cs@lycamobile.be

1.7 Lyca Mobile:Lycamobile Belgium BV (registratienummer bedrijf KBO no. 0797.315.848 te RPR BRUSSELS) met geregistreerd kantoor te Hermesstraat 8C, 1930 Zaventem, België. In deze algemene voorwaarden wordt soms naar Lyca Mobile verwezen als “wij” of “ons”.”

1.8 Netwerk(en): De telecommunicatienetwerken gebruikt door Lyca Mobile om de Diensten aan u te verstrekken.

1.9 Persoonlijke gegevens: De persoonlijke informatie, die u aan Lyca Mobile verstrekt of die Lyca Mobile over u genereert, verzamelt, gebruikt, verwerkt en opslaat, terwijl u de producten en/of diensten ontvangt, inclusief, maar niet beperkt tot, uw naam, adres, geboortedatum, mobiel telefoonnummer, gesprekgegevens inclusief verkeersgegevens en locatiegegevens, opwaardeergegevens, creditcard- of betaalkaartgegevens, factuurgegevens, voicemail-gegevens, kopieën van verstuurde e-mails naar of door Lyca Mobile, inclusief uw emailadres, en gegevens van de afdeling klantenservices betreffende vragen die door u gesteld zijn.

1.10 Privacybeleid Het beleid dat beschrijft hoe Lyca Mobile uw persoonlijke gegevens genereert, verzamelt, gebruikt, verwerkt en opslaat. Het huidige privacybeleid is beschikbaar op www.lycamobile.be/privacypolicy.

1.11 Producten: De Lyca Mobile SIM-kaart en Lyca Mobile opwaardeervoucher en alle andere producten, inclusief promotieproducten, die door Lyca Mobile aangeboden worden

1.12 Roaming-diensten: De mobiele telefoondiensten waar u van gebruik maakt als u buiten België reist.

1.13 Diensten: De mobiele telefoondiensten die Lyca Mobile aan u verstrekt, inclusief voice calling, messaging en gegevens, voicemail, CLIP (nummerweergave), CLIR (nummer afschermen), opwaardeerdiensten, roaming-diensten, toegang tot noodoproepen, en de diensten die door de afdeling klantenservice verstrekt worden.

1.14 SIM-kaart: De prepaid, vooraf geactiveerde kaart waarmee u toegang heeft tot de diensten, en deze kunt gebruiken, door de SIM-kaart in een compatibele GSM mobiele telefoon te plaatsen.

1.15 Opwaardeerdiensten: De diensten die u kunt gebruiken om tegoed toe te voegen aan uw account, inclusief de opwaardeervoucher, online opwaarderen, en automatisch opwaarderen. Maestro-kaarten kunnen niet worden gebruikt met Auto Top-Up.

1.16 Opwaardeervoucher: Een voucher met meerdere functies (fysiek of elektronisch) met een 11-cijferige code waarmee u toegang heeft tot, en gebruik kunt maken van, de diensten door de waarde van de voucher in te wisselen.

1.17 Gebruikershandleiding: De handleiding of documentatie, die met uw SIM-kaart is geleverd, waarin wordt uitgelegd hoe u toegang heeft tot de diensten en hiervan gebruik kunt maken.

1.18 Onbeperkt Data Plan: een bundel of abonnement van 30 dagen aangeboden door Lyca Mobile dat het woord “Onbeperkt” bevat en onderhevig is aan bepaalde snelheidsbeperkingen zodra een bepaalde hoeveelheid data is verbruikt, zoals meer specifiek beschreven in artikel 5.6 hieronder.

2. DE DIENSTEN

2.1 Lyca Mobile zal u direct verbinden met de diensten zodra u zich registreert of uw account activeert. U zult, zolang er afdoende tegoeden zijn in uw account, gebruik kunnen maken van de diensten totdat Lyca Mobile of u zelf besluit om de overeenkomst te beëindigen op de manieren die door deze overeenkomst toegestaan zijn.

2.2 Lyca Mobile zal de diensten aan u verstrekken via het eigen netwerk en de netwerken van een of meerdere telecommunicatie providers. Soms kan een van deze netwerken niet beschikbaar zijn vanwege onderhoud, aanpassingen, upgrades, noodsituaties of om de veiligheid van het netwerk te waarborgen. Op deze momenten kunnen de diensten tijdelijk niet beschikbaar zijn.

2.3 Mobiele telefonie is een vorm van draadloze communicatie en werkt op basis van de transmissie van radio- en signaalfrequenties. De transmissie van deze radio- en signaalfrequenties kunnen beïnvloed worden door verstopping van het netwerk veroorzaakt door het aantal gesprekken of berichten of de hoeveelheid verzonden en ontvangen gegevens.

2.4 De transmissie van radio- en signaalfrequenties kan tevens beïnvloed worden door de locatie van de basisstations, obstakels zoals gebouwen of tunnels, en door externe factoren zoals geografische of atmosferische omstandigheden. De diensten kunnen tevens beïnvloed worden door de kwaliteit van de door u gekozen en gebruikte GSM mobiele telefoon.

2.5 De roaming diensten zijn onderhevig aan de roaming contracten en kwaliteitsniveaus van de diensten, waarover overeenkomst is bereikt tussen andere nationale en internationale telecommunicatieproviders. Lyca Mobile heeft een zeggenschap over de contracten of kwaliteitsniveaus van de diensten waarover overeenstemming is bereikt tussen deze telecommunicatie providers.

2.6 Lyca Mobile garandeert, vanwege de hierboven genoemde redenen, niet dat de diensten altijd ononderbroken of foutloos zullen zijn (wat betreft netwerkbeschikbaarheid, -kwaliteit of dekking), of dat de diensten geschikt zijn voor uw specifieke behoeften, of dat de diensten volledig beveiligd zijn tegen onbevoegde interceptie.

2.7 Lyca Mobile zal proberen om het aantal storingen voor de diensten tot een minimum te beperken; echter, Lyca Mobile is niet verantwoordelijk voor verliezen, schade of ongemakken die u oploopt als gevolg van storingen van de diensten vanwege een van de hierboven vermelde redenen.

2.8 Bepaalde types oproepen of berichten zijn uitgesloten van de diensten, inclusief alle als premium beoordeelde diensten. We behouden het recht om toegang tot deze telefoonnummers en diensten te beperken.

2.9 We garanderen of onderschrijven geen inhoud van derde partijen die u opent of gebruikt. Uw gebruik van inhoud van derde partijen is geheel op eigen risico. We garanderen geen toegang tot inhoud van derde partijen waarbij u de inhoud opent of downloadt via het internet of uploaden of verzenden van inhoud met behulp van de diensten.

2.10 Gespecificeerde afschriften van uw account en uw gebruiksgegevens van de diensten, inclusief geplaatste of ontvangen gesprekken en verstuurde of ontvangen berichten en opwaardeerinformatie, zijn uitgesloten van de diensten. U heeft toegang tot deze informatie door in te loggen bij uw Account via “Mijn Lyca Mobile” op https://account.lycamobile.be/login.aspx?lang=nl.

2.11 Onze afdeling klantenservice kan informatie verstrekken over andere mobiele providers waarmee we geregeld porting overeenkomsten hebben.

2.12 U kunt de overeenkomst beëindigen door schriftelijk contact op te nemen met de afdeling klantenservice (via email, tekstbericht of via de post). We zullen de beëindiging van de diensten zo snel als redelijk mogelijk is schriftelijk aan u bevestigen.

3. DE SIM-KAART

3.1 De SIM-kaart wordt gebruikt door deze in een compatibele GSM mobiele telefoon te plaatsen. Na het plaatsen van de SIM-kaart en na het registeren of activeren van uw account, heeft u toegang tot de diensten en kunt u gebruik maken van de diensten.

3.2 De PIN-code (persoonlijk identificatienummer) en PUK-code (persoonlijke ontgrendelingssleutel) zijn aan uw SIM-kaart gekoppeld. De PIN- en PUK-codes mogen nooit samen bewaard worden. U moet er alles aan doen om uw PIN- en PUK-codes geheim te houden. U bent verantwoordelijk voor fraude of onjuist gebruik van uw SIM-kaart of account als gevolg van het opzettelijk of onopzettelijk vrijgeven van uw PIN- of PUK-code of de overdracht van uw SIM-kaart naar een andere persoon.

3.3 De SIM-kaart blijft de exclusieve eigendom van Lyca Mobile. U moet uw SIM-kaart bewaren en mag de SIM-kaart niet verliezen of beschadigen. Lyca Mobile zal een SIM-kaart alleen vervangen als deze defect is vanwege fouten in werkmanschap of ontwerp. Lyca Mobile kan kosten in rekening brengen voor een vervangende SIM-kaart indien Lyca Mobile redelijkerwijs van mening is dat u verantwoordelijk bent voor het verlies of de beschadiging van uw originele SIM-kaart of indien iemand uw originele SIM-kaart gestolen heeft. Het is uw verantwoordelijkheid om Lyca Mobile onmiddellijk op de hoogte te brengen van verlies, schade of diefstal van uw SIM-kaart, of frauduleus of onjuist gebruik van uw SIM-kaart.

3.4 Als u uw SIM-kaart niet gebruikt voor een oproep of voor het versturen van een bericht of data, of indien u geen opwaardering koopt via de opwaardeerdiensten, gedurende een periode van negentig (90) dagen vanaf de datum waarop u uw account heeft geregistreerd of geactiveerd of na uw laatste gebruik van de diensten (wat later is), dan zal Lyca Mobile via SMS of email contact met u opnemen voor het verstrekken van een advies om uw SIM-kaart te deactiveren. Lyca Mobile zal u vervolgens nog dertig (30) dagen geven om een oproep te plaatsen, een bericht te versturen of een opwaardering te kopen via de opwaardeerdiensten.

3.5 Als u een oproep plaatst, een bericht of data verstuurt, of een opwaardering koopt via de opwaardeerdiensten binnen een periode van dertig (30) dagen, dan zal uw SIM-kaart actief blijven. Resterende tegoeden in uw account zullen voor u beschikbaar blijven, en u blijft toegang houden tot het gebruik van de diensten.

3.6 Als u geen oproep plaatst, een bericht of data verstuurt, of een opwaardering koopt via de opwaardeerdiensten binnen de extra periode van dertig (30) dagen, dan zal uw SIM-kaart gedeactiveerd worden. Als uw SIM-kaart gedeactiveerd wordt, dan zal uw specifieke telefoonnummer toegewezen worden aan een andere klant, en heeft u geen toegang meer tot gebruik van de diensten, en heeft u geen recht op een terugbetaling van mogelijk in uw account aanwezige tegoeden.

4. OPWAARDEERDIENSTEN

4.1 De diensten zijn vooraf betaalde diensten. U dient vooraf op te waarderen zodat uw account in de plus staat. U maakt kosten als u gebruik maakt van de diensten. Kosten worden zodra ze opgelopen zijn, afgetrokken van het bedrag in uw account. U ontvangt geen rekening, factuur of afschrift. U kunt het tegoed in uw account regelmatig controleren door te bellen naar onze afdeling klantenservice of door in te loggen bij “Mijn Lyca Mobile” op https://account.lycamobile.be/login.aspx?lang=nl.

4.2 U betaalt voor de diensten door uw account op te waarderen met behulp van een van de opwaardeerdiensten, die Lyca Mobile beschikbaar heeft gesteld. U kunt de opwaardeerdiensten op ieder willekeurig moment na registratie of activering van uw account gebruiken. Er zijn verschillende manieren waarop u uw account kunt opwaarderen.

  • U kunt een opwaardeervoucher kopen bij een deelnemende winkel en de PIN-code activeren door de belinstructies op de opwaardeervoucher op te volgen. U kunt tevens de PIN-code voor een opwaardeervoucher die bij een deelnemende winkel gekocht heeft activeren via Online Opwaarderen op www.lycamobile.be.
  • U kunt uw details registeren bij Lyca Mobile, een opwaardeervoucher online kopen en de PIN-code activeren met behulp van Online Opwaarderen.
  • U kunt uw gegevens registeren bij Lyca Mobile en u abonneren op “Mijn Lyca Mobile” en de Automatisch Opwaarderen-optie.
  • U kunt uw gegevens registeren bij Lyca Mobile en vervolgens contact opnemen met de afdeling klantenservice.

4.3 Als u uw account binnen honderdtwintig (120) dagen vanaf de datum waarop u uw account geregistreerd of geactiveerd heeft, of vanaf uw laatste gebruik van de diensten (wat later is), opwaardeert, dan zal het bedrag van het door uw gekochte opwaardeerbedrag op het moment van opwaarderen toegevoegd worden aan het tegoed van uw account.

4.4 Het tegoed in uw account mag uitsluitend voor de diensten gebruikt worden. U heeft op geen enkel moment recht voor het ontvangen van contanten als terugbetaling voor een tegoed in uw account, inclusief als u geen gebruik maakt van de diensten en uw SIM-kaart gedeactiveerd wordt of als deze overeenkomst beëindigd wordt.

4.5 U ontvangt geen rente over uw tegoed in uw account. Elke keer dat u gebruik maakt van de diensten (of iemand anders gebruik maakt van uw GSM mobiele telefoon) zal uw tegoed in uw account verminderd worden voor de oproep, het bericht of de data die u gebruikt of verstuurt volgens de bestemming en de huidige kosten.

4.6 Vanaf 5 augustus zal elke herlaadbeurt vervallen na negentig (90) dagen na de datum van herlading. Om elke twijfel uit te sluiten, dit is niet van toepassing op het belkrediet dat op uw sim kaart staat voor 5 augustus.

5. ACCEPTABEL/FAIR USAGE GEBRUIKSBELEID

5.1 U gaat akkoord met het gebruik van de SIM-kaart in een compatibele GSM mobiele telefoon met als doel het gebruik van het de diensten. Lyca Mobile is niet de leverancier van de GSM mobiele telefoon. U bent alleen verantwoordelijk voor fouten met de GSM mobiele telefoon die storingen of problemen met uw gebruik van de diensten kunnen veroorzaken.

5.2 Gaat u akkoord om de SIM-kaart en de diensten te gebruiken

•als een redelijk verantwoorde persoon
•uitsluitend te gebruiken voor uw eigen persoonlijk gebruik
•in overeenstemming met de bepalingen van deze overeenkomst, en
•in overeenstemming met alle relevante wetten- en regelgeving.
•U gaat ermee akkoord de SIM-kaart of de diensten, of andere personen niet toe te staan om uw SIM-kaart of de diensten, te gebruiken voor:
•fraude of in verband met een strafbaar feit;
•met als doel het plaatsen van ongevraagde communicatie of opslag en/of communicatie met materiaal dat aanstootgevend, grof, ongepast, lasterlijk, obsceen of bedreigend is, overlast geeft of misleidend is, of schending van privacy, een schending van auteursrecht, of anderszins onwettig is.
•bewust en opzettelijk veroorzaken van ergernis, ongemak en onnodige spanning voor andere personen, plaatsen of verzenden van illegale, aanstootgevende, grove, ongepaste, lasterlijke, obscene, treiterende of bedreigende oproepen of berichten aan een medewerker van de afdeling klantenservice,
•het verzenden van een virus of kwaadaardige software, de diensten op zo een manier gebruiken dat hierdoor de werking of de veiligheid van het netwerk verslechtert, of overlijden, persoonlijk letsel of schade aan eigendommen veroorzaken,
•met apparatuur, die niet goedgekeurd is voor gebruik met het netwerk, inclusief, maar niet beperkt tot, SIM-dozen en SIM-gateways,
•ondersteunen van oproepen naar doorschakeldiensten, onward calling diensten of oproepen naar telefoonnummers die een omzetdeel betalen of verkopen aan anderen of onze diensten commercieel exploiteren, of
•anderszins dan in lijn met de voorwaarden van deze Overeenkomst.z

5.3 Als Lyca Mobile redelijkerwijs vermoedt, dat u niet een van de voorwaarden van clausule 5.2 opvalt, dan heeft Lyca Mobile het recht om uw toegang tot de diensten op te schorten, gedeeltelijk of volledig en/of deze overeenkomst zonder voorafgaande mededeling onmiddellijk te beëindigen. Uw SIM-kaart wordt gedeactiveerd als Lyca Mobile deze Overeenkomst om deze reden beëindigt. Als uw SIM-kaart gedeactiveerd wordt, dan zal uw specifieke telefoonnummer toegewezen worden aan een andere klant, en heeft u geen toegang meer tot gebruik van de diensten, en heeft u geen recht op een terugbetaling van mogelijk in uw account aanwezige tegoeden.

5.4, Na activering van een SIM-kaart, de aankoop van een opwaardeervoucher of het gebruik van de opwaardeerdiensten, kan het noodzakelijk zijn dat u uw persoonlijke gegevens registreert bij Lyca Mobile, zoals uw naam, adres, geboortedatum, creditcard- of betaalkaartgegevens. Als Lyca Mobile bepaalt dat de door u verstrekte persoonlijke gegevens onwaar zijn, dan heeft Lyca Mobile het recht om uw toegang tot de diensten op te schorten, gedeeltelijk of volledig en/of deze overeenkomst zonder voorafgaande mededeling onmiddellijk te beëindigen. Uw SIM-kaart wordt gedeactiveerd als Lyca Mobile deze Overeenkomst om deze reden beëindigt. Als uw SIM-kaart gedeactiveerd wordt, dan zal uw specifieke telefoonnummer toegewezen worden aan een andere klant, en heeft u geen toegang meer tot gebruik van de diensten, en heeft u geen recht op een terugbetaling van mogelijk in uw account aanwezige tegoeden.

5.5 Lyca Mobile behoud zich het recht om in absolute discretie (en zonder enige waarschuwing), bepaalde websites en diensten over zijn netwerk te beperken of te blokkeren. Hieronder vallen ook de Voice over Internet Protocol (‘VoIP’) diensten. Indien Lyca Mobile beslist om over te gaan tot het beperken of blokkeren van websites of diensten zoals aangehaald in dit artikel zal de klant een boodschap ontvangen met de melding dat de website of dienst “niet beschikbaar is”.

5.6 Onbeperkte Data Bundels hebben geen datalimiet, alleen een fair/aanvaardbaar gebruiksbeleid van een bepaald data gebruik op 4G internetsnelheid. Hierna blijf je verder internetten met een gereduceerde snelheid van 512 kbps.

• Voor Unlimited 25 geldt dat zodra je dataverbruik 25GB bereikt, je de datadiensten verder kunt gebruiken met een verlaagd snelheid   van 512 kbps;
• Voor Unlimited 30 geldt dat zodra je dataverbruik 30GB bereikt, je de datadiensten verder kunt gebruiken met een verlaagd snelheid   van 512 kbps;
• Voor Unlimited 35 geldt dat zodra je dataverbruik 50GB bereikt, je de datadiensten verder kunt gebruiken met een verlaagd snelheid   van 512 kbps;
• Voor Unlimited 40 geldt dat zodra je dataverbruik 40GB bereikt, je de datadiensten verder kunt gebruiken met een verlaagd snelheid       van 512 kbps;

5.7 Als je je data roaming limiet bereikt hebt, betaal je €4,24 per 1 GB tot je je online fair use-limiet hebt bereikt.

6. TELEFOONBOEKDIENSTEN EN NUMMERWEERGAVE

6.1 Op uw verzoek kan Lyca Mobile, of een derde partij die namens ons handelt, uw informatie gratis invoeren in een nationaal of ander telefoonboek. We zijn niet verplicht om de accuratesse van de door u verstrekte informatie te controleren. U kunt verzoeken om een melding op te nemen in het telefoonboek waarmee u aangeeft dat u geen telemarketing oproepen of berichten wilt ontvangen, en dat uw persoonlijke gegevens niet voor commerciële doeleinden gebruikt mogen worden. Wij zijn niet verantwoordelijk als, ondanks dit soort melding, een derde partij u telemarketing oproepen of berichten verstuurt.

6.2 Uw telefoonnummer wordt in het algemeen getoond aan een persoon die u belt, ongeacht of uw nummer in een telefoonboek geregistreerd is of niet. U kunt verzoeken om uw nummer permanent te onderdrukken, of u kunt uw nummer voor iedere oproep afzonderlijk onderdrukken. In sommige gevallen kan het weergeven of onderdrukken van uw nummer vanwege technische redenen niet gegarandeerd worden, bijv. tijdens gesprekken naar netwerken van derde partijen, bij SMS-berichten, oproepen naar noodnummers, of gesprekken naar onze afdeling klantenservice.

7. LIABILITY OF LYCA MOBILE

7.1 Lyca Mobile accepteert geen aansprakelijkheid voor het leveren, de prestaties en het gebruik van de producten en diensten anders dan vermeld in deze overeenkomst.

7.2 Lyca Mobile is niet verantwoordelijk voor schade of verlies of ongemakken voor u die het gevolg zijn van de inhoud van een oproep, bericht of data door u verzonden of ontvangen.

7.3 Lyca Mobile is niet verantwoordelijk voor schade of verlies of ongemakken voor u die het gevolg zijn van de betrokkenheid van een derde partij, inclusief overheidsinstanties, gerechtelijke instanties of bestuursinstanties.

7.4 Lyca Mobile is niet verantwoordelijk voor schade of verlies voor u indien dit soort schade of verlies indirect, resulterend, of niet een redelijkerwijs voorzien resultaat is van een schending door ons (zoals inkomensverlies, verlies van klanten of contracten, verlies van of schade aan data); noch zijn wij schuldig aan uw bijdrage aan de schade of het verlies; noch zijn wij schuldig aan schade als gevolg van eenvoudige nalatigheid.

7.5 Indien uw SIM-kaart verloren of gestolen is, of u denkt dat uw SIM-kaart gebruikt wordt op een frauduleuze of onjuiste manier door een ander persoon, dan dient u onmiddellijk contact op te nemen met de afdeling klantenservice. Lyca Mobile zal vervolgens het gebruik van uw SIM-kaart blokkeren. Als u niet onmiddellijk contact opneemt met de afdeling klantenservice, dan bent u verantwoordelijk voor alle kosten met betrekking tot het gebruik van de SIM-kaart totdat u ons op de hoogte brengt, ongeacht of de kosten door u of door iemand anders gemaakt zijn.

7.6 Als een winkel het nalaat om uw SIM-kaart of opwaardeervoucher of een door u gedane betaling correct te verwerken, dan dient u onmiddellijk contact op te nemen met de winkel waar u de SIM-kaart heeft verkregen of waar u uw opwaardeervoucher heeft gekocht en een terugbetaling aan te vragen.

7.7 We adviseren u, dat het illegaal is om een mobiele telefoon te gebruiken terwijl u een motorvoertuig bestuurt, en erkennen het inherente risico in het gebruik van een mobiele telefoon terwijl u een motorvoertuig bestuurt. Lyca Mobile is niet verantwoordelijk voor schade, verlies of ongemak opgelopen door u en resulterend uit een ongeval veroorzaakt door het gebruik van een mobiele telefoon, terwijl u een motorvoertuig bestuurt.

7.8 Niets in deze overeenkomst sluit de aansprakelijkheid uit, of beperkt deze voor iedere partij voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid door die partij, of het geval van opzettelijk wangedrag, fraude, grove nalatigheid van die partij of een andere aansprakelijkheid die niet wettelijk uitgesloten of beperkt kan worden.

7.9 De aansprakelijkheid van Lyca Mobile voor u volgens deze overeenkomst zal beperkt worden tot een totaal maximum opgeteld bedrag van €1.000,00 per claim of serie gerelateerde claims.

7.10 Als u schade, verlies of ongemakken oploopt, dan dient u de afdeling klantenservice schriftelijk zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van de claim, in ieder geval binnen vier (4) weken nadat u de claim ontdekt heeft. Schade, verlies of ongemakken die niet binnen vier (4) weken aan de afdeling klantenservice gerapporteerd zijn, zullen niet gecompenseerd worden. Deze periode van vier (4) weken is niet van toepassing als u als individuele klant gebruikt maakt van de diensten (en niet in combinatie met een bedrijf of zakelijk) en er niet redelijkerwijs van u verwacht kan worden dat u de afdeling klantenservice binnen vier (4) weken op de hoogte zou stellen.

7.11 Lyca Mobile is niet verantwoordelijk voor schade, verlies of ongemakken opgelopen door u, en zal niet aansprakelijk zijn voor het verstrekken van de producten of diensten als gevolg van een reden die buiten de controle van Lyca Mobile valt, inclusief maar niet beperkt tot overmacht, natuurrampen, industriële actie, oorlog (verklaard of niet verklaard), burgerlijke onrust of terrorisme, handelingen van overheid, lokale overheid of wetgevende instantie, of een handeling of beslissing van een rechtbank van een competente jurisdictie. Deze redenen worden ook wel “force majeure” genoemd.

8. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

8.1 Lyca Mobile behoudt het recht om deze voorwaarden te wijzigen. Als een wijziging materieel gezien een negatief effect heeft voor u, dan zal Lyca Mobile u persoonlijk minimaal een maand van te voren via email, post of tekstbericht van deze wijziging, en van uw recht om deze overeenkomst op te zeggen zonder straf als u niet akkoord gaat met de wijziging waar u van op de hoogte wordt gesteld, op de hoogte brengen. Dit recht op terugtrekking kan op het laatste op de laatste dag van de maand na het van kracht worden van de wijziging uitgevoerd worden, en in geval van een prijsverhoging op het laatst op de laatste dag van de maand na ontvangst van de eerste ontvangst na het van kracht worden van de prijsverhoging.

8.2 Lyca Mobile behoudt het recht om de voorwaarden van deze overeenkomst aan te passen vanwege redenen die buiten de controle van Lyca Mobile vallen, zoals wettelijke of regulerende wijziging, wijzigingen door onze netwerkleveranciers of andere technische redenen. In dit geval zal artikel 9.1 niet van toepassing zijn.

9. KLACHTEN

9.1 Als u een klacht of vraag heeft over de producten of diensten, dan kunt u via een van de manieren in clausule 1.6 van deze overeenkomst contact opnemen met onze afdeling klantenservice.

9.2 Als aan het einde van het klachtenproces u van mening bent dat uw klacht niet volledig behandeld is, dan kunt u contact opnemen met de Telecommunicatie Ombudsman (Koning Albert II-laan 8 bus 3, 1000 Brussel; tel.: 02 223 09 09; Fax 02 219 86 59; e-
e-mail:plaintes@mediateurtelecom.be De Telecommunicatie Ombudsman is een onafhankelijke instantie die kan helpen bij het oplossen van problemen of klachten tussen ons. Kijk voor meer informatie op www.ombudsmantelecom.be.

10. ALGEMENE VOORWAARDEN

10.1 Deze overeenkomst vertegenwoordigt de gehele overeenkomst tussen Lyca Mobile en u wat betreft producten en diensten. Deze overeenkomst vervangt alle andere voorafgaande overeenkomsten (schriftelijk en mondeling), en alle vertegenwoordigen of andere communicaties tussen Lyca Mobile en u. De winkels zijn niet door ons bevoegd gesteld om deze overeenkomst aan te passen of om een akkoord te bereiken over voorwaarden die niet in lijn zijn met deze algemene voorwaarden.

10.2 Uit niet uitvoeren of het vertraagd uitvoeren door Lyca Mobile of de klant van een recht volgens deze overeenkomst zal niet voorkomen dat Lyca Mobile of de klant (wat het geval kan zijn) verdere acties kunnen ondernemen.

10.3 Als een voorwaarde van deze overeenkomst door een rechtbank of een instantie met competente jurisdictie, of als gevolg van wetgeving, bepaald wordt als gedeeltelijk of geheel ongeldig of niet afdwingbaar, dan zal alleen die voorwaarde gezien worden als ongeldig of niet afdwingbaar. Dit zal geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere voorwaarden.

10.4 Lyca Mobile heeft het recht om alle rechten en verplichtingen van deze overeenkomst toe te wijzen aan een derde partij. U heeft het recht om al uw rechten en verplichtingen van deze overeenkomst toe te wijzen aan een derde partij als u hier schriftelijke toestemming van Lyca Mobile voor heeft.

10.5 Als een consument van goederen en diensten heeft u recht op bepaalde wettelijke rechten. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn niet van invloed op uw wettelijke rechten.

10.6 Deze overeenkomst valt onder, en is samengesteld volgens, Belgische wetgeving en de Rechtbank van Brussel heeft exclusieve jurisdictie over een geschil over deze overeenkomst.

11. HERROEPINGSRECHT

11.1 Als u een consument bent en indien de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, heeft u het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de Overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen volgend op de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het goed fysiek in bezit krijgt indien de Overeenkomst betrekking heeft op de verkoop van goederen en 14 kalenderdagen volgend op de dag van de sluiting van de Overeenkomst indien het een dienstenovereenkomst betreft.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Lycamobile B.V., KBO no. 0887.848.918 te RPR BRUSSELS, kantoor locatie: Hermesstraat 8C, 1930 Zaventem, België, telefoonnummer: 080049811,cs@lycamobile.be, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de Overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, zoals de door u aangekochte opwaardeervouchers, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de Overeenkomst te herroepen, van ons terug. Lyca Mobile mag wachten met terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen in ongebruikte staat heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Lyca Mobile zal u terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen supplementaire kost in rekening worden gebracht.

Indien de Overeenkomst een dienstenovereenkomst is en u verzocht heeft om de verrichting van de diensten tijdens de herroepingstermijn te laten beginnen, dient u een bedrag evenredig aan de Diensten reeds geleverd op het moment dat u Lyca Mobile over de uitoefening van uw herroepingsrecht informeert, te betalen. Indien de op dat moment reeds geleverde Diensten de volledige uitvoering van de dienstenovereenkomst uitmaken, erkent u dat u in dit geval het herroepingsrecht verliest. Indien u goederen heeft ontvangen in het kader van de Overeenkomst, bent u ertoe gehouden Lyca Mobile te contacteren om de nodige instructies voor het terugzenden van de goederen te bekomen. De terugzending gebeurt op uw kosten en ten laatste 14 kalenderdagen nadat u uw beslissing tot herroeping aan Lyca Mobile heeft meegedeeld. De goederen dienen onbeschadigd en in hun originele verpakking teruggezonden te worden.

U bent aansprakelijk voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig om de aard, de kenmerken en de goede werking ervan vast te stellen.

12. GEGEVENSBESCHERMING EN PERSOONSGEGEVENS

12.1 Lyca Mobile zal uw Persoonsgegevens uitsluitend genereren, verzamelen, gebruiken, verwerken en opslaan in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

12.2 Lyca Mobile heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, onopzettelijk verlies of wijziging, of onbevoegde of onrechtmatige opslag, verwerking, toegang of openbaarmaking.

12.3 Door een Account bij Lyca Mobile te registreren of te activeren, stemt u ermee in dat Lyca Mobile de door u verstrekte of tijdens de levering van de Diensten aan u gegenereerde Persoonsgegevens, met inbegrip van details van door u verzonden spraakoproepen, berichten of gegevens (“Verkeersgegevens”) en de geografische positie van uw mobiele telefoon (“Locatiegegevens”) verzamelt, verwerkt en deelt met het oog op:

het leveren van de Producten en Diensten aan u,
het beheer van uw Account door de afdeling Klantenservice
het verstrekken van service-informatie aan u, bijvoorbeeld over storingen in het Netwerk,
preventie of opsporing van fraude
marktonderzoek en profilering van uw gebruiks- en aankoopvoorkeuren, en
het naleven van toepasselijke wet- en regelgeving.

12.4 Om aan haar verplichtingen onder deze Overeenkomst te voldoen, kan het nodig zijn dat Lyca Mobile uw Persoonsgegevens bekendmaakt aan andere bedrijven die uw Persoonsgegevens verwerken namens Lyca Mobile. Deze derden mogen uw gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met onze instructies en de wet.

12.5 Lyca Mobile moet uw Persoonsgegevens mogelijk ook doorgeven aan onze verwerkers, bijvoorbeeld onze dienstverleners, in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Lyca Mobile maakt bijvoorbeeld gebruik van een callcenter en technische diensten van een geassocieerd bedrijf in India. Waar de gegevensbeschermingswetten van deze landen niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als in de EU, zullen wij stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw privacyrechten ten minste evenzeer in overeenstemming zijn met de vereisten van de EU-wetgeving, met inbegrip van het eisen van passende beveiligingsmaatregelen van dergelijke derden, vastgelegd in een contract tussen ons, om uw Persoonsgegevens te beschermen; en het toezicht op de naleving van dergelijke beveiligingsmaatregelen voor de duur van onze relatie met dergelijke derden.

12.6 Lyca Mobile kan software van derden gebruiken die de reclame-inhoud wijzigt op websitepagina’s, die u kiest te bekijken wanneer u onze gegevensdiensten gebruikt. Er wordt een permanente cookie op uw apparaat geplaatst waarmee onze externe softwareleverancier anonieme gegevens kan verzamelen voor statistische rapportagedoeleinden aan Lyca Mobile. Om de privacy van uw gegevens te waarborgen, worden alleen gepseudonimiseerde en/of anonieme gegevens verzameld of gedeeld met dergelijke derden en worden nooit persoonlijk identificeerbare gegevens gedeeld. Raadpleeg ons cookiebeleid voor specifieke richtlijnen over het uitschakelen van cookies als u niet wilt dat uw anonieme gegevens op deze manier worden gebruikt.

12.7 Lyca Mobile kan van tijd tot tijd uw gesprekken met de afdeling Klantenservice monitoren of opnemen. Dit kan worden gedaan voor kwaliteitscontrole, om de Diensten te verbeteren, om de naleving van verzoeken van overheids-, regelgevende of handhavingsinstanties te verzekeren of om fraude op te sporen.

12.8 Lyca Mobile zal, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving, u op uw schriftelijk verzoek een kopie verstrekken van uw Persoonsgegevens die door Lyca Mobile zijn opgeslagen. Lyca Mobile kan nominale administratiekosten in rekening brengen voor het verstrekken van een kopie van uw Persoonsgegevens. Het is uw verantwoordelijkheid om Lyca Mobile op de hoogte te brengen van alle wijzigingen van de door u aan Lyca Mobile verstrekte Persoonsgegevens. U kunt ook verzoeken om onjuiste informatie te corrigeren. Indien toegestaan door de toepasselijke wet- en regelgeving, zal Lyca Mobile Persoonsgegevens verwijderen op uw schriftelijk verzoek.

12.9 Lyca Mobile en andere Lyca-bedrijven kunnen per post, telefoon, e-mail of SMS contact met u opnemen om u te informeren over producten en diensten aangeboden door Lyca Mobile, andere bedrijven binnen de Lyca-groep of geselecteerde derden, met inbegrip van speciale aanbiedingen en promoties, die u zouden kunnen interesseren. Indien u deze informatie niet wenst te ontvangen of niet op deze manier wenst te worden gecontacteerd, kunt u zich te allen tijde kosteloos afmelden voor deze direct marketing door te verzoeken om op een aangewezen lijst te worden geplaatst. U kunt dit verzoek doen door contact op te nemen met de klantenservice of door een e-mail te sturen naar unsubscribe@lycamobile.com

Raadpleeg ons privacybeleid voor specifieke richtlijnen voor het uitschakelen van cookies als u niet wilt dat uw anonieme gegevens op deze manier worden gebruikt.