Privacybeleid
INLEIDING
Bij Lycamobile SPRL ("Lycamobile") gaan we zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. We hanteren nauwgezet de voorwaarden van de Wet omtrent gegevensbeveiliging van 8 december 1992 (de "Wet") en andere regelgeving betreffende privacy van gegevens en het bewaren van gegevens.

Dit privacybeleid beschrijft, samen met onze algemene voorwaarden, hoe we de persoonlijke gegevens, die u aan ons verstrekt, gegenereerd of verzameld worden, als u gebruik maakt van onze online diensten en onze mobiele telefonie diensten, genereren, verzamelen, gebruiken, verwerken en opslaan.

Lees ons privacybeleid aandachtig door, zodat u weet welke keuzes u heeft wat betreft uw persoonlijke gegevens. Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen dus het is een goed idee om onze website geregeld opnieuw te bezoeken en het privacybeleid nog eens door te lezen.

Vanwege de Wet is de controleur van de gegevens Lycamobile SPRL, met geregistreerd kantoor op Gulledelle 94, 1200 Woluwe-Saint-Lambert, België (registratienummer bedrijf 887.848.918).
PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WE VAN U KRIJGEN
We kunnen de volgende persoonlijke gegevens van uw genereren en verzamelen:

 • We kunnen uw naam, adres, geboortedatum, mobiel telefoonnummer, belgegevens (inclusief dataverkeer - d.w.z. datum en tijd van de oproep of SMS, nummer waardoor u gebeld wordt, gebelde nummer, gespreksduur, kosten van het gesprek, opwaardeerinformatie, etc. - en locatiegegevens - d.w.z. gegevens die de geografische positie van de GSM mobiele telefoon gebaseerd op netwerk celidentificatie), opwaardeergegevens, creditcard- of betaalkaartgegevens, factuurgegevens, en voice mail opnamen), verkrijgen.
 • Als u contact opneemt met onze afdeling klantenservice, dan kunnen we van die correspondentie gegevens bewaren, inclusief kopieën van e-mails en uw e-mailadres. We kunnen tevens telefoongesprekken die u met onze afdeling klantenservice maakt controleren en opnemen, met als doel kwaliteitsgarantie.
 • We kunnen informatie die u verstrekt door het invullen van formulieren op onze website verkrijgen, inclusief informatie die u verstrekt op het moment van registratie voor het gebruik van onze website of voor het activeren van uw account, het abonneren op onze producten en diensten, of het aanvragen van verdere producten of diensten.
 • We kunnen u tevens om informatie vragen als u een probleem met onze website of onze mobiele telefoonproducten of -diensten rapporteert.
 • We kunnen uw bezoeken aan onze website bijhouden, inclusief, maar niet beperkt tot, weblogs en andere communicatiegegevens, of dit nu vereist is voor onze eigen factureringsprocedures of om andere redenen.
 • We kunnen regelmatig gegevens verzamelen om ons te helpen u te voorzien van verbeterde producten en diensten. Bijvoorbeeld, we kunnen u soms vragen om een vragenlijst in te vullen, zodat u ons kunt laten weten of we het goed doen. We kunnen u tevens vragen om vragenlijst in te vullen die we gebruiken voor marktonderzoek, alhoewel u hier niet op hoeft te reageren.
 • We kunnen de informatie die u ons verstrekt aanvullen met informatie die we van derde partijen ontvangen, bijvoorbeeld, gegevens die we verzamelen van onze netwerkproviders of leden van uw huishouden.
IP-ADRESSEN EN COOKIES
We kunnen informatie over uw computer verzamelen, inclusief, waar beschikbaar, het IP-adres, het besturingssysteem en browsertype van uw computer, voor systeembeheer. De cookies die automatisch op de harde schijf van uw computer opslaan zijn essentieel voor het verstrekken van de door u aangevraagde diensten.

Een cookie is een klein bestand waarvoor toestemming wordt gevraagd om het te plaatsen op de harde schijf van uw computer. Het bestand wordt, nadat u hiermee akkoord gaat, toegevoegd en de cookie helpt bij het analyseren van web traffic of laat het u weten als u een bepaalde site bezoekt. Cookies zorgen ervoor dat webtoepassingen op u als persoon kunnen reageren. De webtoepassing kan de handelingen aanpassen aan uw behoeften, dingen die u leuk of niet leuk vindt, door informatie over uw voorkeuren te verzamelen en te onthouden. Cookies helpen ons bij het verstrekken van een betere website door ervoor te zorgen dat we kunnen controleren welke pagina's u nuttig vindt, en welke u niet nuttig vindt.

U kunt het accepteren van cookies weigeren door de instelling van uw browser waarmee u het weigeren van het instellen van cookies toestaat, te activeren. Het is echter misschien onmogelijk om bepaalde gedeeltes van onze website te bezoeken als u deze instelling selecteert. Ons systeem zal cookies uitgeven zodra u zich aanmeldt bij onze website, tenzij u uw browserinstelling heeft aangepast zodat cookies geweigerd worden.
HOE WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN
We gebruiken persoonlijke gegevens die we over u verzameld hebben voor:

 • Het verstrekken van producten en diensten aan u;
 • Het beheer van uw account door de afdeling klantenservice.
 • Het verstrekken van service-informatie aan u, bijvoorbeeld over netwerkfouten.
 • Marktonderzoek en het opslaan van uw voorkeuren betreffende direct marketing.
 • Het naleven van de van toepassing zijnde wetgeving en regelgeving.


Uw persoonlijke gegevens zullen accuraat, volledig en up-to-date bijgehouden worden. We zullen alleen adequate en relevante persoonlijke gegevens genereren en verzamelen. Excessieve persoonlijke gegevens zullen niet gegenereerd of verzameld worden. We zullen geen persoonlijke gegevens onthullen die niet in lijn zijn met de doeleinden gerelateerd aan de producten en diensten die we aan u verstrekken. We zullen echter persoonlijke gegevens onthullen indien wetgeving en regelgeving dit voorschrijven.

Lycamobile zal, om het mogelijk te maken om te kunnen voldoen aan de verplichtingen volgens deze overeenkomst, uw persoonlijke gegevens vrijgeven aan andere bedrijven die uw persoonlijke gegevens voor Lycamobile verwerken. Deze derde partijen mogen uw gegevens alleen gebruiken volgens onze instructies en de wetgeving.

Lycamobile moet misschien ook uw persoonlijke gegevens overdragen aan personeel of derde partijen, bijvoorbeeld aan onze leveranciers en service providers, in landen buiten België en de Europese Economische Ruimte (EER). Dit personeel of deze derde partijen kunnen, onder andere, betrokken zijn bij het voltooien van uw bestelling, het verwerken van uw betalingsgegevens en het verstrekken van ondersteuningsdiensten. Bijvoorbeeld, Lycamobile maakt gebruik van call centra en technische diensten van een dochteronderneming in India. Aangezien de wetgeving betreffende gegevensbescherming van deze landen niet op hetzelfde peil staan als de gegevensbescherming in België, zullen we stappen ondernemen om uw privacyrechten te garanderen, zodat ze minimaal voldoen aan de voorwaarden van de Belgische wetgeving, inclusief het eisen van juiste beveiligingsmaatregelen van dit soort derde partijen, vastgesteld in een contract tussen ons, om uw persoonlijke gegevens te beschermen en om naleving van dit soort beveiligingsmaatregelen gedurende de duur van onze relatie met dit soort derde partijen te controleren.

Lycamobile kan regelmatig uw gesprekken met de afdeling klantenservice controleren of opnemen. Dit kan uitgevoerd worden met als doel kwaliteitscontrole, voor het verbeteren van de diensten, naleving van verzoeken van overheid, wetgevende instanties of handhavingsinstanties of voor het detecteren van fraude.
DIRECT MARKETING
Lycamobile en andere Lyca bedrijven kunnen via de post of telefoon contact met u opnemen om u op de hoogte te brengen van producten en diensten die door Lycamobile aangeboden worden, inclusief speciale aanbiedingen en promoties die u misschien interessant vindt. Door deze overeenkomst aan te gaan, gaat u expliciet akkoord met het ontvangen van deze informatie of met het contacteren op deze manier. Als u deze informatie niet wilt ontvangen of als u niet wilt dat er op deze manier contact met u opgenomen wordt, dan kunt u zich op ieder moment, gratis, afmelden van deze direct marketing door Lycamobile te vragen om uw naam op een hiervoor aangewezen lijst te plaatsen. U kunt dit verzoek indienen door contact op te nemen met de afdeling klantenservice of door een e-mail te versturen naar unsubscribe@lycamobile.be.

Lycamobile en andere Lyca bedrijven zullen alleen via de post of telefoon contact met u opnemen om u op de hoogte te brengen van producten en diensten die door Lycamobile aangeboden worden, inclusief speciale aanbiedingen en promoties die u misschien interessant vindt, als u dit vooraf geaccepteerd heeft. Echter, deze acceptatie vooraf is niet noodzakelijk is Lycamobile gebruik maakt van uw elektronische contactgegevens die van u ontvangen zijn voor de levering van producten of diensten voor elektronische direct marketing voor de eigen soortgelijke producten of diensten.

U gaat er expliciet mee akkoord dat traffic gegevens gebruikt kunnen worden voor marketing doeleinden en dat uw locatiegegevens verwerkt kunnen worden voor het leveren van de diensten. U kunt uw toestemming op ieder moment, gratis, intrekken door contact op te nemen met de afdeling klantenservice of door het versturen van een e-mail naar unsubscribe@lycamobile.be.
HOE WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OPSLAAN
Lycamobile heeft geschikte technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, onopzettelijk verlies of wijziging, of onbevoegd en onwettige opslag, verwerking, toegang of onthulling.

Naar ons verstuurde informatie wordt gecodeerd (vervormd) met behulp van SSL-technologie (Secure Socket Layer). Dit is een standaard coderingstechnologie in de bedrijfstak waarmee uw persoonlijke gegevens beveiligd worden terwijl deze via het internet verstuurd worden tegen onderschepping of misbruik door derde partijen. Nadat de informatie ons bereikt heeft, zullen we dit opslaan op een veilige server zodat het alleen door bevoegd personeel gelezen kan worden. Alhoewel we er alles aan doen om te zorgen voor een veilige omgeving voor uw persoonlijke gegevens, kan Lycamobile niet de veiligheid van persoonlijke gegevens die u via het internet naar ons stuurt, garanderen.

We zullen in het geval van een dreiging tot of daadwerkelijke schending van de beveiliging van de gegevens onmiddellijk handelen om dit soort dreiging en de gevolgen van de schending te minimaliseren. Dit kan tevens een schriftelijke melding aan u en een samenwerking met de autoriteiten inhouden.

Lycamobile kan, maar is niet verplicht behalve indien wettelijk voorgeschreven zoals hieronder aangegeven, de volgende specifieke soorten persoonlijke gegevens bewaren voor de hieronder vermelde doelen en periodes:
DOEL BEWAARPERIODE
Uw accountinformatie voor marktonderzoek, direct marketing, productontwikkeling, klantprofilering en beheer van klantrelaties. Een jaar vanaf de datum waarop uw account gesloten werd.
Details betreffende uw oproep traffic (d.w.z. datum en tijd van de oproep of SMS, nummer waardoor u gebeld wordt, gebelde nummer, gespreksduur, kosten van het gesprek, opwaardeerinformatie, etc.) en gebruiksdetails van dataservice (bijv. bezoeken aan website) met als doel het overbrengen van een communicatie, facturering en verbindingsbetalingen, marketing, het verstrekken van diensten met toegevoegde waarde, en het detecteren van fraude. Een jaar vanaf de datum van de oproep, het opwaarderen of bezoek aan web-of WAPsite.
Uw locatiegegevens (d.w.z. gegevens die de geografische positie van de GSM mobiele telefoon gebaseerd op netwerkcelidentificatie aangeeft) met als doel het verstrekken van de dienst.  
Bewaren uitsluitend met als doel het voldoen van Lycamobile aan de wettelijke verplichting voor het bewaren van gegevens met als doel handhavingsonderzoeken en vervolgen door de Staat. Voor de duur die noodzakelijk os om de diensten te verstrekken
Deze gegevens zijn:
 • Traffic gegevens (d.w.z. persoonlijke oproep traffic details en details betreffende het gebruik van data service)
 • Locatiegegevens (d.w.z. gegevens die de geografische positie van de GSM mobiele telefoon gebaseerd op netwerkcelidentificatie aangeeft)
Een jaar vanaf de datum van de oproep of opwaarderen
TOEGANG TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
U heeft recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die door Lycamobile bewaard worden.

Indien u gebruik wilt maken van dit recht op toegang, dient u te schrijven naar Lycamobile SPRL, Gulledelle 94, 1200 Woluwe-Saint-Lambert, België. Als u naar ons schrijft, dient u de envelop te markeren met "Verzoek tot toegang tot gegevens" en voldoende informatie om u zelf te identificeren bij te sluiten. Vermeld tevens de specifieke persoonlijke gegevens die u aanvraagt. Wacht alstublieft 45 dagen om uw verzoek, na ontvangst van uw verzoek, te verwerken.

Het is uw verantwoordelijkheid om Lycamobile op de hoogte te brengen van wijzigingen in de persoonlijke gegevens die u aan Lycamobile heeft verstrekt. U heeft tevens het recht om onnauwkeurige persoonlijke gegevens, waarmee u specifiek geïdentificeerd wordt en die door Lycamobile bewaard worden, te corrigeren. Als u ontdekt dat Lycamobile onnauwkeurige persoonlijke gegevens over u heeft bewaard, dan dient u op dezelfde manier zoals hierboven vermeld naar ons te schrijven. Vermeld in uw brief de specifieke persoonlijke gegevens waarvan u denkt dat deze onnauwkeurig zijn en hoe deze gecorrigeerd moeten worden. Wacht alstublieft een maand om uw verzoek te verwerken. Lycamobile zal, indien dit door de van toepassing zijnde wetgeving en regelgeving toegestaan is, uw persoonlijke gegevens na een schriftelijk verzoek verwijderen.
WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID
We behouden het recht om dit privacybeleid aan te passen volgens sectie 9 van de algemene voorwaarden.
KOPPELINGEN VAN ONZE WEBSITE NAAR ANDERE WEBSITES
Wees er bewust van dat onze website via koppeling toegang kan bieden naar andere websites. Als u een koppeling naar een van deze andere websites volgt, wees er dan bewust van dat deze websites hun eigen beleid betreffende privacy hebben, en dat we niet verantwoordelijk zijn voor de privacy, beveiliging of inhoud van deze andere websites.
Group Site
Terug naar boven Naar beneden

Live Uitzending - Live Audio Uitzending van de PSL T20

 
PSL Banner

* Dit veld is verplicht

Nieuwe gebruiker:

Terugkerende gebruiker: