Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page

Privacybeleid

1. WELKOM BIJ ONZE PRIVACYBELEID!

Lyca Mobile respecteert uw privacy en is toegewijd aan het beschermen van uw persoonlijke gegevens. Dit privacybeleid informeert u:

 • over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken door gebruik te maken van deze website, met inbegrip van alle gegevens die u ons verstrekt wanneer u een product of dienst bij ons aankoopt, aanmeldt voor onze communicatie of deelneemt aan onze wedstrijden.
 • over uw privacy rechten en
 • hoe de wet u beschermt.

Dit privacybeleid wordt in een gelaagd formaat aangeboden, zodat u de specifieke gebieden kunt kiezen waarin u bijzonder geïnteresseerd bent.

Als alternatief kunt u een samenvatting vinden..

2. OVER ONS

Wij, Lycamobile B.V., KBO no. 0887.848.918 te RPR BRUSSELS, zijn actief in België. Wij bieden elektronische communicatie diensten, waaronder nationale en internationale gesprekken, teksten en gegevens aan klanten. Wanneer we zeggen, “wij”, “ons” of “onze” in dit beleid, verwijzen wij naar de relevante Lycamobile B.V. entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens.

3. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE OVER U?

Persoonlijke gegevens zijn alle informatie over u waarmee u kunt worden geïdentificeerd. Het bevat geen gegevens waaruit uw identiteit is verwijderd (zogenaamde anonieme gegevens).

We kunnen verschillende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen die we hebben gegroepeerd als volgt:

 • Identiteitsgegevens omvatten uw naam, voornaam, geboortedatum, taal.
 • Contactgegevens omvatten uw e-mail adres, telefoonnummer, volledig adres
 • Financiële gegevens omvatten uw bankrekening en creditcard (indien u kiest voor de aankoop van producten bij ons en een betaling rechtstreeks aan ons overmaken, zoals op onze website).
 • Facturatiegegevens omvatten uw gegevens over betalingen over de producten en diensten die u bij ons heeft gekocht.
 • Technische gegevens omvatten internet protocol (IP) – adres, uw aanmeldingsgegevens, browser type en versie, de tijdzone-instelling en de locatie, browser plug-in soorten en versies van het besturingssysteem en platform dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website.
 • Profielgegevens omvatten uw gebruikersnaam en wachtwoord, aankopen door u gedaan, uw interesses en voorkeuren.
 • Gebruiksgegevens omvatten informatie over hoe u gebruik maakt van onze website, producten en diensten, opwaardeergegevens, gespreksgegevens, inclusief verkeersgegevens en locatiegegevens.
 • Marketing-en communicatiegegevens omvatten uw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons en andere Lyca entiteiten (zoals gekozen en ingestemd met) en uw communicatie voorkeuren.
 • Klantenservice gegevens omvatten uw feedback aan ons, antwoorden op enquêtes en voicemailopnamen wanneer u contact met ons opneemt.

We verwerken ook uw persoonlijke gegevens om er informatie af te leiden, zodat we u gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen doen. De afgeleide informatie onthult niet direct of indirect uw identiteit. Als we de afgeleide informatie echter combineren of verbinden met uw persoonlijke gegevens, kan deze u direct of indirect identificeren. We behandelen de gecombineerde gegevens dus als persoonlijke gegevens die worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid.

Wanneer we persoonsgegevens bij wet moeten verzamelen en u die gegevens niet op verzoek verstrekt, inclusief het bijwerken van gegevensrecords of het verifiëren van de gegevens, kunnen we niet in staat zijn de producten of diensten te leveren. Mogelijk moeten we ook een product of dienst annuleren die u bij ons heeft, maar we zullen u op de hoogte stellen als dit op dat moment het geval is.

4. HOE VERZAMELEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

We gebruiken verschillende methoden om gegevens te verzamelen van u en over u, door middel van:

Indirecte interacties via onze onafhankelijke distributeurs, groothandelaars en detailhandelaars.

Directe interacties. U kunt ons uw persoonlijke gegevens verstrekken door formulieren op onze website in te vullen of per post, telefoon, e-mail of anderszins met ons te corresponderen.

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld wanneer u het volgende doet:

 • Onze producten of diensten aankoopt;
 • Een account aan op onze website aanmaakt;
 • Op onze diensten-of communicatie abonneert;
 • Aanvraagt marketing naar u te worden verzonden;
 • Aan een wedstrijd, promotie of onderzoek deelneemt; of
 • Ons feedback geeft.
 • Download onze app.

Geautomatiseerde technologieën of interacties. Tijdens uw interactie met onze website verzamelen we mogelijk automatisch technische gegevens over uw apparatuur, browserhandelingen en patronen. We verzamelen deze persoonlijke gegevens door het gebruik van cookies. Zie onze Cookie Policy voor meer details.

5.SIMKAART REGISTRATIE CRITERIA

Om gebruik te kunnen maken van de Services, moet u eerst uw simkaart activeren en vervolgens bellen, een sms sturen of uw data gebruiken in uw eigen land (dit is geïdentificeerd door de landcode van uw mobiele nummer) om te controleren dat uw simkaart correct werkt. Zorg ervoor dat u voor gebruik genoeg belkrediet heeft op uw account.

6. HOE GEBRUIKEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken, wanneer de wet ons toelaat, meestal in de volgende omstandigheden:

 • Waar we het nodig hebben voor het uitvoeren van de bepalingen en voorwaarden met u zullen of hebben aangegaan.
 • Waar het noodzakelijk is om onze legitieme belangen en uw belangen en grondrechten die belangen niet overschrijven.
 • Waar we moeten voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting.

We hebben hieronder een beschrijving gegeven van alle manieren waarop we van plan zijn om uw persoonlijke gegevens te gebruiken en van welke rechtsgronden we afhankelijk zijn om dit te doen. We hebben ook vastgesteld waar onze legitieme belangen liggen, waar nodig.

Merk op dat we uw persoonlijke gegevens kunnen verwerken voor meer dan één wettelijke basis, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken.

Doel Soort gegevens Rechtmatige grondslag voor de verwerking, met inbegrip basis van legitiem belang
Om u te registreren als nieuwe klant (a) Identiteit
(b) Contact
Prestaties van de voorwaarden met u en, indien van toepassing, als door de wet vereist
Om producten en diensten te leveren, waaronder:

 • Betalingen beheren
 • Geld verzamelen dat aan ons verschuldigd is
(a) Identiteit
(b) Contact
(c) Financieel
(d) Facturering
(a) Nakoming van de bepalingen en voorwaarden door u
(b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om bedragen terug te vorderen die aan ons verschuldigd zijn)
Om onze relatie met u te beheren en uw account te beheren, waaronder:

 • U te informeren over de wijzigingen aan onze voorwaarden of privacybeleid
 • Het opsporen en voorkomen van criminaliteit en fraude
 • U te vragen om een review of een enquête in te vullen
 • Het beheren van enige zorgen dat u aan onze klantendienst aanmeldt
 • Voor kwaliteitsborging en-bewakingsdoeleinden
(a) Identiteit
(b) Contact
(c) Profiel
(d) Marketing en communicatie
(e) Klantendienst
(f) Gebruik
(a) Nakoming van de bepalingen en voorwaarden door u
(b) Nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting
(c) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze gegevens up-to-date te houden en om te bestuderen hoe klanten onze producten / diensten gebruiken)
Om u in staat stellen om deel te nemen aan een wedstrijd of een enquête (niet-promotioneel) (a) Identiteit
(b) Contact
(c) Profiel
(d) Gebruik
(e) Marketing en communicatie
(a) Nakoming van de bepalingen en voorwaarden door u
(b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te bestuderen hoe klanten onze producten / diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen en onze activiteiten te laten groeien)
Om producten en diensten aan u te verkopen
Om een enquête in te vullen (promotioneel)
(a) Identiteit
(b) Contact
(c) Marketing en communicatie
(d) Profiel
(a) Rechtmatig belang om marketing gegevens te verwerken (uitbreiding van onze activiteiten) en toestemming voor het versturen van elektronische marketing communicatie voor nieuwe klanten of vertrouwen op de bestaande relatie met de klant elektronische marketing communicatie te verzenden
Gegevensanalyse gebruiken om onze website, producten / services, marketing, klantrelaties en ervaringen te verbeteren (a) Technisch
(b) Gebruik
Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om soorten klanten voor onze producten en diensten te definiëren, om onze website actueel en relevant te houden, om ons bedrijf te ontwikkelen en om onze marketingstrategie te informeren)
Om suggesties te doen en advies te geven over goederen of diensten die van belang kunnen zijn voor u (a) Identiteit
(b) Contact
(c) Technisch
(d) Gebruik
(e) Profiel
Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om Lyca Mobile-producten / -diensten te ontwikkelen en onze activiteiten te laten groeien)

Marketing
U zult marketingcommunicatie van ons ontvangen, hetzij als u toestemming hebt gegeven om ze te ontvangen, of als u producten of diensten van Lyca Mobile hebt gekocht, en in elk geval u niet heeft geannuleerd om die marketing te ontvangen.

U zult ook marketingcommunicatie ontvangen van andere Lyca-entiteiten als u toestemming hebt gegeven om dergelijke berichten op hun Lyca-producten of -services te ontvangen.

7. HOE KUNT U UW MARKETINGVOORKEUREN BEHEREN?

U kunt ons op elk moment vragen te stoppen met het verzenden van marketingberichten door de opt-out-links te volgen op elk marketingbericht dat u wordt toegestuurd of door contact op te nemen met onze
klantenservice

Bel 1976 of 94# met uw Lyca Mobile
Kosten: GRATIS

Bel 0800 49 811 met een ander toestel
Kosten: additionele provider kosten kunnen van toepassing zijn.

Vul het onderstaande formulier in of stuur een e-mail naar cs@lycamobile.be

U kunt ook Contact opnemen met onze Afdeling klantendienst om ons te laten weten of u wilt dat wij u per e-mail, sms of telefoon contacteren.

Als u zich onttrekt voor het ontvangen van deze marketingberichten, is dit niet van toepassing op persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt als gevolg van een aankoop van een product / dienst of voor andere doeleinden.

8. AAN WIE DELEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS MEE?

Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens delen met de partijen die hieronder worden uiteengezet voor de doeleinden die worden uiteengezet:

 • Andere Lyca verbonden entiteiten onder gemeenschappelijke controle (hierna “Lyca entiteiten”), die zorgen voor aanvullende diensten zoals ondersteuning vanuit een call center voor de uitvoering van uw bestellingen en verduidelijking op uw vragen.
 • Andere Lyca-entiteiten waar u ervoor hebt gekozen om marketingcommunicatie van hen te ontvangen over andere Lyca-producten en -diensten anders dan Lyca Mobile.
 • Externe derde partijen die IT-technische ondersteuningsdiensten, datacenterdiensten en callcenterondersteuning bieden.
 • Toezichthouders en gerechtelijke instanties die in bepaalde omstandigheden rapportering van verwerkingsactiviteiten vereisen.

Als er een verandering in ons bedrijf plaatsvindt waar we ervoor kiezen om delen van ons bedrijf te verkopen, over te dragen of te fuseren, kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonlijke gegevens op dezelfde manier gebruiken als uiteengezet in dit privacybeleid.

Indien van toepassing, eisen wij van alle externe derde partijen dat zij de veiligheid van uw persoonlijke gegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. Wij staan niet toe dat onze externe dienstverleners uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken en staan hen alleen toe uw persoonlijke gegevens voor gespecificeerde doeleinden en in overeenstemming met onze instructies te verwerken.

9. WAAR IS UW GEGEVENS OVERGEDRAGEN?

Sommige van onze serviceproviders zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER), dus hun verwerking van uw persoonlijke gegevens omvat overdracht van gegevens buiten de EER.

Telkens wanneer we uw persoonlijke gegevens uit de EER overdragen, zorgen wij voor een vergelijkbare mate van bescherming door ervoor te zorgen dat de volgende beveiliging is geïmplementeerd, zodat er geen nadeel voor u is.

In het bijzonder maakt Lyca Mobile gebruik van callcenters die worden beheerd door een geassocieerd bedrijf en zij zijn gevestigd in Marokko en de Filippijnen.

Lyca Mobile maakt gebruik van een technische dienstverlener die is gevestigd in India.

We gebruiken specifieke contracten die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en die persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als in Europa. Zie voor meer informatie de Europese Commissie’s: Modelcontracten voor de overdracht van persoonsgegevens aan derde landen.

We zullen stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw privacyrechten minstens voldoen aan de vereisten van de EU-wetgeving, inclusief het vereisen van passende beveiligingsmaatregelen door dergelijke derden, vastgelegd in een contract tussen ons, om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Neem contact op met de speciale beveiligingshulplijn als u meer informatie wilt over het specifieke mechanisme dat door ons wordt gebruikt bij het overbrengen van uw persoonlijke gegevens uit de EER.

10. HOE VEILIG BEWAREN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

We hebben passende veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, gebruikt of geopend op een ongeoorloofde manier, gewijzigd of openbaar gemaakt worden. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot die personeelsleden of andere derde partijen die een zakelijke behoefte hebben aan kennis. Ze zullen uw persoonlijke gegevens alleen op onze instructies verwerken en zijn onderworpen aan een strikte geheimhoudingsplicht.

We hebben procedures ingesteld voor het omgaan met vermoede inbreuken op persoonlijke gegevens en stellen u en elke toepasselijke toezichthoudende autoriteit op de hoogte van een schending als dit wettelijk verplicht is.

11. HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om de doelen te bereiken waarvoor we deze hebben verzameld, ook met het oog op het voldoen aan alle wettelijke vereisten.

Details van bewaarperioden voor verschillende aspecten van uw persoonlijke gegevens zijn beschikbaar in ons beleid voor gegevensbewaring, dat u bij ons kunt opvragen door contact op te nemen met onze klantenservice (zie contactgegevens hieronder).

In sommige omstandigheden kunnen we uw persoonlijke gegevens anoniem maken (zodat deze niet langer aan u kunnen worden gekoppeld) voor onderzoeks- of statistische doeleinden, in welk geval wij deze informatie onbeperkt kunnen gebruiken zonder aan u voorafgaande kennisgeving.

12. WAT ZIJN UW RECHTEN OP PRIVACY?

Onder voorbehoud van bepaalde voorwaarden op grond van gegevensbeschermingswetten, waar van toepassing, hebt u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

  • Recht op informatie over uw verwerkte gegevens en recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens.

  • Recht om uw persoonlijke gegevens te corrigeren – Hiermee kunt u eventuele onvolledige of onjuiste gegevens die wij over u hebben gecorrigeerd, hoewel we mogelijk de juistheid moeten verifiëren van de nieuwe gegevens die u aan ons verstrekt.
  • Recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen.
  • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
  • Recht om ons te vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens op te schorten.
  • Recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in te trekken.
  • Recht op overdracht van uw persoonlijke gegevens – Hiermee kunt u ons vragen om uw persoonlijke gegevens aan u of een derde partij door te geven. Wij zullen u, of een derde partij die u heeft gekozen, uw persoonlijke gegevens verstrekken in een gestructureerd, veel gebruikt, machinaal leesbaar formaat.


Houd er echter rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie die u in eerste instantie toestemming hebt gegeven om te gebruiken of waar we de informatie hebben gebruikt om een contract met u te sluiten.

Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, stuurt u uw verzoek naar mydata@lycagroup.com

Normaal zijn er geen kosten

U hoeft geen vergoeding te betalen voor toegang tot uw persoonlijke gegevens (of om andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of overdreven is. Als alternatief kunnen we onder deze omstandigheden weigeren om aan uw verzoek te voldoen.

Wat we van u nodig hebben

Mogelijk moeten we specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die er geen recht op hebben om het te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u om meer informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek om onze reactie te versnellen.

Tijdslimiet om te reageren

We proberen binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Soms kan het langer duren dan een maand als uw verzoek bijzonder complex is of als u een aantal verzoeken hebt gedaan. In dit geval zullen we u op de hoogte stellen en u op de hoogte houden.

13. HOE ONS TE CONTACTEREN?

U kunt contact opnemen met onze Afdeling klantenservice op 1976 or 94# van een Lyca Mobile Account of 0800 49 811 vanaf een andere telefoon.

U kunt ook de afdeling Klantenservice e-mailen op cs@lycamobile.be of door het online aanvraagformulier in te vullen op https://www.lycamobile.be/nl/help/contact-us/.

Voor nalevingsvragen met betrekking tot dit beleid, hebben we een functionaris voor de gegevensbescherming (DPO) aangesteld. Dus, als u vragen hebt over dit privacybeleid, neem dan contact op met ons gegevensbeschermingsteam op DPO@Lycagroup.com.

U hebt het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming.

We zouden het echter waarderen de kans om uw zorgen eerst te behandelen voordat u de toezichthoudende autoriteit benadert. Neem daarom in eerste instantie contact met ons op.

Wijzigingen in het beleid

We hebben ons privacybeleid bijgewerkt om de wijzigingen in de wetgeving inzake gegevensbescherming weer te geven. Historische versies zijn hier gearchiveerd.

14. PRIVACY VAN MINDERJARIGEN

Onze website, applicaties en diensten zijn niet gericht op minderjarigen. Wij richten ons niet, en hebben niet tot doelstelling om informatie van iemand onder de leeftijd van 13 jaar te verzamelen of anderszins te verwerken.

Als u jonger bent dan 13 jaar, verzoeken wij u uw gegevens niet te verstrekken en onze website en applicatie niet te gebruiken.

Als u een ouder of voogd bent van een kind jonger dan 13 jaar, neem dan contact met ons op als u weet dat uw kind onze website of app heeft gebruikt of anderszins hun informatie aan ons heeft verstrekt zonder uw toestemming. Wij zullen de persoonlijke gegevens van uw kind verwijderen of anderszins beëindigen binnen een redelijke termijn om ervoor te zorgen dat we in de toekomst geen contact met u opnemen.

Email aanmelden Om belangrijke informatie, speciale aanbiedingen & meer te ontvangen