Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page

Contract summary Lyca Mobile

Samenvatting van het contract

  • Deze samenvatting van het contract bevat de belangrijkste elementen van dit dienstenaanbod, zoals vereist door de EU-wetgeving .
  • Het helpt om een vergelijking te maken tussen dienstaanbiedingen.
  • Volledige informatie over de dienst is te vinden in andere documenten en op onze website.

Diensten

  • mobiele stem- en teksttelefoondiensten
  • diensten voor mobiele internettoegang

Snelheden van de internetdienst en oplossingen

Geschatte maximumsnelheid* 4G 3G

Download 75mbps 16mbps
Upload 45mbps 8.5mbps

* De snelheid kan te lijden hebben onder interferentie van talrijke externe bronnen of inherente obstakels zoals gebouwen, begroeiing of terrein en daarom kan de maximale geschatte snelheid (in verhouding tot de werkelijke beschikbaarheid en kwaliteit van de dienst) niet overal en altijd worden gegarandeerd.

Lycamobile stelt een helpdesk ter beschikking aan klanten voor het verlenen van technische assistentie en informatie over storingen. Lycamobile is verplicht om redelijke inspanningen te leveren om de problemen van de klanten zonder onnodige vertraging op te lossen.

In geval van een tijdelijke onderbreking van de Dienst, heeft de Klant recht op een vergoeding.

Prijzen

In de onderstaande tabel vindt u de geldende prijzen per maandelijks bundelplan:

Maandelijks Bundel Plan Activeringskosten Maandelijks doorschuifcontract Contract voor bepaalde tijd
(12 maanden)
Nationale notulen Nationaal SMS Gegevens EU-roamingdatalimiet
Postpaid 10 € 0.00 € 10.00 € 6.00 150 Min Onbeperkt 1.5 GB 1.5 GB
Postpaid 15 € 5.00 € 15.00 € 12.00 Onbeperkt Onbeperkt 10 GB 0 GB
Postpaid 20 € 0.00 € 20.00 € 16.00 Onbeperkt Onbeperkt 15 GB 13.5 GB
Postpaid 40 € 0.00 € 40.00 € 30.00 Onbeperkt Onbeperkt UL(60GB @highspeed de 512kbps) 20 GB

Let op: alle prijzen zijn inclusief BTW.

Op de eerste factuur worden de eerste en tweede maand van het Maandelijkse Bundel Plan in rekening gebracht. De eerste rekening kan ook een pro rata bedrag bevatten vanaf de datum van aansluiting tot de datum van de eerste rekening, alsmede extra kosten voor diensten die niet in uw bundelvergoeding zijn inbegrepen.

Premium en korte nummers bellen of sms’en

Gesprekken of sms’jes met premiumnummers of korte nummers worden in rekening gebracht tegen tarieven tussen 0,28 euro en 0,49 euro. Voor meer informatie kunt u terecht op https://www.lycamobile.be/nl/rates/.

Gebruik van diensten buiten toelage

U mag de Diensten gebruiken buiten uw Allowance zoals gespecificeerd onder uw Maandelijks Bundelplan, zoals bijvoorbeeld uw maximale hoeveelheid internetdata.

Voor dergelijk gebruik zullen wij een extra vergoeding vragen die buiten de toelage valt en die het volgende bedraagt:

Nationale tarieven (€/gesprek)(€/Call) Sms-tarieven (€/sms) (€/SMS) Andere tarieven (€/MB) (€/MB)

Onnet 0.00 Onnet 0.00 Gegevens 0.12
Vast 0.09 Nationaal 0.15 Klantenservice 0.00
Andere mobielen 0.15 Internationaal 0.15

U kunt er ook voor kiezen extra diensten aan te schaffen bovenop de diensten die bij uw Toelage zijn inbegrepen door contact op te nemen met de klantendienst van Lycamobile (+32 (0)46 600 1976)

Roaming

Elk gebruik van de Diensten (bellen, sms’en of internetten) binnen de Europese Unie wordt opgenomen in uw Allowance van uw Maandelijks Bundelplan en is onderhevig aan LYCAMOBILE’s fair use policy inzake roaming, die hier kan worden gevonden: https://www.lycamobile.be/nl/roaming-within-eu-and-eea-countries/ Tijdens roaming is uw gegevensgebruik beperkt tot de dataplafonds die zijn vermeld in kolom 8 van de tabel in het gedeelte Prijzen hierboven. Als u uw datalimiet voor roaming binnen de EU overschrijdt, worden u de tarieven in rekening gebracht die zijn vermeld in het Gebruik van services buiten de toegestane limiet, hierboven.

Als u Diensten buiten de Europese Unie gebruikt, zullen wij een standaard roamingtarief in rekening brengen. Zie https://www.lycamobile.be/nl/rates/#/roaming.

Duur, verlenging en beëindiging

Duur en verlenging

  • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft een looptijd van 12 maanden. Aan het einde van de looptijd van 12 maanden wordt het Contract voor bepaalde tijd automatisch verlengd als een Maandelijks Doorschuifcontract.
  • Een Maandelijks Doorschuifcontract heeft een onbepaalde looptijd.

Beëindiging

  • – U hebt het recht om de Overeenkomst (voor bepaalde of onbepaalde tijd) op elk moment te beëindigen door een e-mail te sturen naar CS@lycamobile.be or by calling (+32 (0)46 600 1976). U kunt een datum specificeren waarop u wilt dat Lycamobile de levering van haar diensten beëindigt.
  • In het geval u een contract voor bepaalde tijd bent aangegaan, kan Lycamobile compensatie eisen voor een vroegtijdige beëindiging tot de zesde maand na het ingaan van het contract. In dat geval bedraagt de vergoeding voor vervroegde beëindiging de bedragen die normaal verschuldigd zijn tot het einde van de zesde maand na de inwerkingtreding van het Contract.